MATXA ENGLISH

Trang thành viên đăng ký khóa học MATXA ENGLISH

Đăng ký

Payment details


Khóa học MATXA ENGLISH                             500.000 VNĐ

Final Price                                                          500.000 VNĐ

Để được kích hoạt khóa học, bạn chuyển khoản học phí tới 1 trong 2 tài khoản dưới đây:

Chủ tài khoản: Lương Văn Thành

Số tài khoản: 0491000059324

Ngân hàng cổ phần thương mại ngoại thương (Vietcombank)

Chi nhánh: Thăng Long.

Chủ tài khoản: Lương Văn Thành.

Số tài khoản: 421494602225849

Ngân hàng thương mại cố phần Á Châu (ACB)

Chi nhánh Thăng Long

Nôi dung chuyển khoản theo mẫu: Tên+SDT+Email+ MatxaEnglish.

Ví dụ: Thành, 01649591035,robertthanhnlp@gmail.com,matxaenglish​

Copyright 2017 All Rights Reserved | Privacy Policy

Liên hệ tư vấn Miễn Phí