Nối âm trong tiếng anh là gì?

 

1. vowel + vowel

 

Thông thường, khi một từ kết thúc bằng các nguyên âm như A, E, I và từ tiếp theo bắt đầu với bất kỳ một nguyên âm nào khác, thêm Y vào giữa hai từ này.

Ví dụ:

She is —> She yiz

The attention —> Thee yattention

I add sugar to my coffee —> I yadd sugar to my coffee.

Khi một từ kết thúc bằng nguyên âm U hay O, và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm bất kỳ nào khác, thêm W giữa hai từ này khi phát âm.

 Ví dụ: Doing —> Do wing to

Atlanta —> to watlanta

 

2. consonant + vowel Chỉ cần nối consonant cuối với vowel đứng đầu của từ tiếp theo.

Ví dụ: Travel on —> trave-lon

Look up —> loo-kup

3. consonant + consonant

 Có 3 nhóm, nếu cùng nhóm, nối chúng lại với nhau theo từng nhóm

Nhóm 1: B/P, V/F, M

Ví dụ: deep music

Nhóm 2: D, J, L, N, S, T, X, Z, SH, CH, GE, CE

Ví dụ: not simple

Nhóm 3: G, H, K (C+Q), NG

Ví dụ: sing clearly

4. T + Y (U) = Ch; D + Y (U) = J; S + Y (U) = Sh; Z + Y (U) = Zh

Ví dụ: I wrote you —> I wro-ch-you

did you —> did-j-you sugar —> Shugar

who’s your boss —> who-zh-your boss

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. writeaessay

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*