Cách đọc báo Tiếng Anh hiệu quả?

Người học tiếng Anh thường gặp rắc tối khi đọc báo viết cho người bản ngữ, nhất là tiêu đề của chúng. Bài viết sau đây trình bày một số phương pháp hiệu quả nhất giúp bạn đọc và hiểu tiêu đề báo tiếng Anh.

 

Lời tựa bài báo (article headlines) trong tiếng Anh gây khó khăn cho  người đọc nếu như không hiểu biết về chúng. Ngôn ngữ báo chí có cấu trúc  riêng (structure), sử dụng một số từ ngoài tiêu chuẩn (non-standard),  từ lóng (slang) hoặc có khi là thuật ngữ (jargon) và phương ngữ (dialect) để tạo hiệu ứng giật gân (sensational effect). Thật ra đối với  người hiểu ngữ pháp tiếng Anh, tựa báo tiếng Anh cũng khá đơn giản.

 

đọc báo tiếng anh hiệu quả
                                                  Đọc báo tiếng anh hiệu quả

Sau đây là một số đặc điểm chính để hiểu chúng:

1. Bỏ article: những từ a, an, the , các determiners như our, my ,your, his không được dùng

– National football squad travels to China without major goalkeeper  (VietnamNet Bridge); phải hiểu là (Our/The Vietnamese) National Football  Team has traveled to China without (a/its) major goalkeeper.

2. Bỏ verb be: các câu passive , thì progressive chỉ còn lại particles

– Record Data Breach Reported (Washington Post), phải hiểu là A breach of record data (was/has been) reported.

3. It (is/was), They (are/were), There (was/were), people không được dùng và được hiểu ngầm

– Waiting for Ceasefire (Newsweek), hiểu là People are waiting for the ceasefire hoặc There is a waiting for the ceasefire

– 7 die in blast được hiểu là Seven people died in the blast ( explosion/ bombing)

4. Dùng thì Simple Present cho Past và Present Perfect

– Kennedy collapses at Obama lunch (Newsweek) = Kennedy collapsed at Obama’s lunch

5. Dùng infinitive (to+verb) để chỉ tương lai và trách nhiệm, tính chất cấp thiết ( bỏ model Must, Have to)

– Bush , wife and kids to leave for Texas home ranch (tác giả) =  President Bush, his wife and their children will leave for their home  ranch in Texas.

Ngoài ra, chúng ta thường gặp những cụm từ rất dài gồm toàn các nouns và  để hiểu chúng ta nên đọc ngược, những từ ít gặp trong ngôn ngữ tiêu chuẩn và đời thường (everyday): slump = decrease, blaze= fire, bust =  arrest ….

 

Nắm được những điều trên, bạn sẽ thấy tiêu đề báo tiếng Anh cũng không đến nỗi khó hiểu.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*